Knechten, heb ontzag voor uw meester en doe wat hij zegt: niet alleen als hij goed en redelijk is, maar ook als hij lastig is.” HTB

God zegt niet dat we ons moeten onderwerpen aan Zijn regeringsautoriteit gebaseerd op het feit dat zij ons eerlijk moeten behandelen. Hij verwacht van ons dat we onderwerpen, zelfs wanneer ze ons oneerlijk behandelen.

Ik weet dat we kunnen denken God is zo oneerlijk om ons te laten onderwerpen aan een onrechtvaardige autoriteit. Ik heb goed nieuws voor u: God Almachtig zal u nooit iets laten of vragen te doen dat tegen u zal werken. Hij is te liefdevol om u te vernietigen. Want Zijn Woord is Zijn maatstaf. Zijn rechtvaardigheid kan alleen voor uw geval zegevieren wanneer u zich onderwerpt aan Zijn Woord. Hij, God, associeert zich nooit met rebellie, maar Hij identificeert zich met gehoorzaamheid.

We zijn allen aangewezen voor beproevingen en vervolgingen. Jezus Christus onze Heer is door dezelfde school heen gegaan met onrechtvaardige autoriteit, maar Hij onderwierp Zichzelf aan en liet God toe om de Rechter te zijn. Hij, Jezus Christus, leerde te gehoorzamen door de dingen waarin Hij leed. Alhoewel Hij nooit iets verkeerds deed. Het is door Zijn onderwerping en volledige gehoorzaamheid vanuit Zijn hart aan Gods Woord, ongeacht de moeilijkheden, dat u en ik nu rechtvaardiging ervaren door redding in Zijn (Jezus) Naam.

Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Als u geduldig de straf voor uw misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als u goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan, zult u daardoor de genade van God ervaren. Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, Die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in Zijn voetstappen moet u treden. Hij deed geen kwaad en zei nooit iets wat niet waar was. Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, Die rechtvaardig oordeelt.”1 Petrus 2:19-23 HTB

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. In nederigheid onderwerp ik mijzelf aan de autoriteit die U geplaatst heeft in mijn leven. Ik weiger om ertegen te rebelleren. Ik eer Uw Naam in Jezus Christus machtige Naam. Amen.