Scroll Top

“en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed  van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van  Abel.” Hebreeën 12:24 HSV

Het Bloed van Abel sprak van wraak, maar het Bloed van Jezus Christus spreekt van vergeving en herstel. Misschien heb je vandaag iets verloren in je leven. Claim het gewoon in het Bloed van Jezus Christus. Daarom heeft Jezus zijn Bloed vergoten.

Ik zal u de jaren vergoeden die de  veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.” Joël 2:25-26 HSV

Neem het in het Bloed van Jezus.

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik neem mijn herstel in het Bloed van Jezus Christus in Jezus Christus machtige Naam. Amen.