Scroll Top

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 HSV

Het Bloed van Jezus Christus heeft een brandschoon nieuw leven voor ons gekocht. Een leven dat niet wordt beheerst of onder de invloed van satan is. Dat is wat het Bloed betekent.

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” Leviticus 17:11 HSV

We leven nu door Jezus Christus door geloof. Dit nieuw leven wordt behouden door het Woord van God, die geest is en leven, niet door het vlees en bloed.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij een brandschoon leven hebt gegeven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.