Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” Efeziërs 2:14-16 HSV

Het Bloed van Jezus Christus bracht vrede in ons leven.

Richt u vandaag op hoe Jezus de prijs al heeft betaald omwille van u. En neem aan de vrede van God die voortkomt uit het feit dat Hij uw verlosser is. Neem voor niets minder genoegen dan dit. En bestraf de duivel die wilt dat u zich zorgen maakt of angstig maakt vanwege uw situatie in uw leven. Kijk op naar Jezus Christus, niet naar uw problemen en de Vrede van God, die tot ons kwam door de verlossingskracht van het Bloed van Jezus Christus, zal heersen over uw hart en verstand in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij de vrede geeft door de verlossingskracht van het Bloed van Jezus Christus. Amen.