Scroll Top

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus,  Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,” 1 Korinthiërs 1:30 HSV

Jezus Christus is verlossing voor ons geworden. Deze verlossing is het resultaat van het Bloed dat vloeide op het Kruis omwille van ons.

God wil dat we vandaag onze verlossing en vrijheid in Jezus Christus zien. Ook wil hij dat we het aannemen en dat we de leugens van de duivel weigeren.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” Kolossenzen 1:13-14 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U Jezus Christus tot mijn verlossing hebt gemaakt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.