HEERE,  maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.” Psalmen 25:4 HSV

Het vergt tijd om elkaar te leren kennen. En ook kunt u iemand niet kennen zonder dat u tijd maakt voor en besteedt met die persoon. Daarom is intimiteit de enige manier waarop de kennis van God kan worden verleend aan ons.  

Vele hebben enig ontzag voor hun natuurlijke bekwaamheid of kennis van het wereldsysteem. Maar dat alles heeft geen betekenis zonder zwanger te zijn met de wijsheid en de kennis van God, hetgeen alleen kan komen door altijd innig met Hem te zijn. Bijbelstudie is goed, maar eenheid met God na de Bijbelstudie maakt al het verschil in de wereld. Dat is het moment van transformatie en verlening van Gods kennis en wijsheid, zijnde lofprijzing, aanbidding en gebed. En dit is ook het moment van het kennen van Jezus Christus als persoon.

We kunnen dit kennen van Christus op geen enkele andere wijze bereiken.

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” 2 Corinthiërs 3:18 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om U te kennen in een meer intieme wijze door de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.