Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën 1:14 HSV

Engelen zijn Gods voorziening aan ons om ons te helpen onze zegening of voorziening te lokaliseren gebaseerd op wat we nodig hebben. Lees a.u.b. Genesis 21:15-19

God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.” Genesis 21:19 HSV

Het was ook een engel die Cornelius hielp om zijn zegeningen te lokaliseren om redding te ontvangen. Cornelius werd geleid door Peten door een engel.

En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen.” Handelingen 10:1-6

Peter in deze tekst was Cornelius Zijn zegen. Hij was het antwoord op Cornelius zijn nood. De engel hielp Cornelius om Peter te lokaliseren.

Moge Gods engelen u helpen om uw zegeningen te lokaliseren in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U bij voorbaat dat U Uw engel erop stuurt om mij te helpen om mijn zegen te lokaliseren in Jezus’Naam. Amen.