Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën 1:14 HSV

Engelen helpen Gods zegeningen naar ons leven te transporteren en helpen ons ook om ze te lokaliseren.

Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.” 1 Koningen 19:4-7 HSV

In deze tekst zien we dat engelen waren vrijgezet om Eliah te voorzien toen hij in nood was. God gebruikte hen in Zijn zegeningen van voorziening in zijn nood.

Moge vandaag een engel vrijgezet worden om in uw nood te voorzien in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U Uw engel om in mijn nood te voorzien in Jezus’Naam. Amen,