Zijn wij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën 1:14 HSV

Engelen versterken ons wanneer we zwak zijn om ons te helpen God doel voor ons leven te volbrengen.

En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem mijn drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte” Lukas‬ ‭22:41-43‬ ‭KJV‬‬

Jezus werd ook versterkt door engelen toen satan hem ervan probeerde te weerhouden om de prijs voor de verlossing van de gevallen menselijke ras te betalen. In deze strijd, terwijl Hij zich onderwierp aan de Heilige Geest in gebed, werden engelen uitgestuurd om Hem te bekrachtigen Zijn wedloop te rennen en Zijn opdracht te volbrengen.

Moge God Almachtig Zijn engelen erop uitsturen om u te versterken in uw Gethsemane zoals bij Christus, opdat u uw wedloop zal rennen in Christus en goed eindigen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor uw dienende geesten toegewezen om mij te versterken in dit seizoen terwijl ik ervoor kies om Uw wil te doen ten koste van alles in Jezus’Naam. Amen.