Scroll Top

Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. [Exod. 32:34; 33:14; Jes. 63:9.]. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is. Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen.” Exodus 23:20-22 HSV

Engels zijn ons aangewezen door de Heere om ons te leiden en instructies te geven zoals de Geest wil. Veel van de problemen waarin gelovigen zich verkeren is het resultaat van ongehoorzaamheid aan de aangewezen engelen voor hun leven. Deze engel kan een onbekend vreemde zijn (Hebreeën 13:2) en het kan ook een man van God zijn aangewezen voor uw leven of erop uitgestuurd om een boodschap te brengen (Openbaring 1:20).

Cornelius en zijn familie werden in Handelingen 10 gered omdat hij naar de stem van een engel had geluisterd. Petrus werd uit de gevangenis bevrijd en kwam eruit in Handelingen omdat hij de leiding van een engel had gevolgd.

God word een vijand van onze vijanden wanneer we de instructies van een engel die Hij toewijst om ons richting te geven of te leiden.

Ik bid vandaag dat God Almachtig een vijand voor uw vijanden wordt, een tegenstander van hen die u in het nauw brengen, terwijl u luistert naar de stem van Zijn engel aangewezen voor u leven in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U een engel in mijn leven heeft toegewezen om mij door Uw Woord te leiden en dank U ook dat U een vijand voor mijn vijanden wordt, een tegenstander van hen die mij in het nauw brengen, in Jezus Christus machtige Naam. Amen.