Scroll Top

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven? Hebreeën 1:14 HSV

We lezen dat engelen Gods voorziening zijn voor de erfgenamen van redding. Eén van de dingen die zij doen is richting aan ons geven overeenkomstig Gods plan en doel voor ons leven. Zij doen dit onder het bevel van de Heere.

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.” Mattheüs 2:13 HSV

Onthoud dat de Bijbel zegt dat we geleid zijn door de Geest van God..” en niet door engelen, maar zij kunnen opdracht worden gegeven om ons te leiden en richting te geven door de Heere. We moeten nooit leren om naar hen op te kijken als onze leidsman, maar we moeten opkijken naar Jezus Christus om ons te leiden door Zijn Geest. En wanneer het Christus behaagt, dan kan Hij engelen als hulp erop uit sturen om ons te leiden, richting te geven of de verborgen plannen van de duisternis aan ons te openbaren. Opdat we ontsnappen aan het plan van het kwade. De bovenstaande tekst legt ons dit duidelijk uit aangaande Jozef en zijn familie.

Ik bid dat zoals de Geest wil dat God Zijn engel erop uitstuurt om u te leiden en richting te geven aangaande Zijn plan en doel voor uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor hulp van engelen om mij te helpen Uw plan en doel voor mijn leven te volbrengen in Jezus’Naam. Amen.