Scroll Top

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven? Hebreeën 1:14 HSV

Engelen helpen om Gods plan voor ons leven te communiceren en helpen ook om angst en verwarring te elimineren wanneer we in twijfel zijn of op het punt van een beslissing maken.

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Mattheus 1:18-21 HSV

Misschien valt het u op dat Jozef in dit geval niet bad om een engel te zien of om richting te ontvangen van een engel. Maar deze engel was erop uitgestuurd door God als voorziening om Jozef te helpen om Zijn wil voor zijn leven te weten en ook om Gods plan voor zijn leven te vertellen. We moeten niet op zoek gaan om hen te zien, maar we mogen om hun hulp te vragen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor hulp van engelen die mij helpen om mijn roeping te volbrengen en ook om Uw doel voor mijn leven te begrijpen in Jezus’Naam. Amen.