Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.. [Ps. 104:30; Ezech. 36:26, 27; 39:29; Zach. 12:10.]” Jesaja 32:15 HSV

De Heilige Geest is hier om ons te helpen om te slagen en er ook voor te zorgen dat we een zegen zijn.

Hij volbrengt dit in ons leven door ons tot alle waarheid te leiden aangaande ons leven en de dingen die komen gaan terwijl we gemeenschap hebben met het Woord en gebed.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” Johannes 16:13 HSV

God heeft Zijn Heilige Geest al uitgegoten (Handelingen 2:4). Hij is hier met ons en leeft in ons (Johannes 14:17) als gelovigen in Christus om ervoor te zorgen dat we de zegen (geestelijk, materiaal en qua gezondheid) ervaren. Echter, het is onze taak om met de Heilige Geest samen te werken.

Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, ik dank U dat U mij heeft gezegend met de Heilige Geest. Help mij ook om met Hem mee te werken in alle gebieden van mijn leven in Jezus’Naam. Amen.