Scroll Top

Gezegend zij  de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,” Efeziers 1:3 HSV

De mens leeft in twee werelden, de geestelijke en natuurlijke wereld. De geest in de wereld heerst over de natuurlijke wereld. Tenzij we begrijpen wat er zich in de geestelijk afspeelt en hoe het werkt, kunnen we de bovennatuurlijke kracht van Gods zegeningen niet aan het werk ervaren en kunnen we er ook niet in wandelen.

God Almachtig heeft ons al gezegend in Christus overeenkomstig onze tekst, maar het is onze taak om hetgeen God ons al verklaard heeft in de hemel heeft hier op aarde te verwerkelijken door de kracht van de Heilige Geest/ Dit is het gedeelte dat de meeste gelovigen niet meekrijgen. We horen gelovigen zeggen dat we gezegend zijn maar hun leven komt niet overeen met wat ze uitspreken. Echter Jezus Christus liet ons ons zien hoe toen Hij Zijn discipelen onderwees over hoe te bidden.

Gebed is het voertuig dat hetgeen van het geestelijk naar het natuurlijke omzet.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.” Mattheus 6:10 HSV

Hetgeen Gods wil is voor ons in de hemel, is ook Zijn wil voor ons hier op aarde. Dit in gedachten hebbende zal het ons helpen om effectief te bidden en te weigeren om hetgeen tegenovergesteld is aan Zijn wil voor ons leven te accepteren. Daarom is het belangrijk om kennis te hebben van Gods Woord. Dit zal uw effectiviteit in gebed vergroten.

Onthoud dat al hetgeen u nodig hebt in God u al gegeven is maar dat gebed het voertuig is dat de zegeningen vanuit de geestelijke gewesten naar het natuurlijke transporteert en dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat de zegeningen hier op aarde in ons leven gemanifesteerd worden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor UW Woord . Ik bid dat Uw Wil geschiede hier op aarde in mijn leven zoals in de hemel in Jezus’Naam. Amen.