Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u:  Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren.” Mattheüs 21:21 HSV

De bergen in deze tekst kunnen de problemen waarmee we geconfronteerd worden in ons leven zijn. Jezus vertelde ons wat we moesten doen om de zegening veilig te stellen te midden van onze uitdagingen. Hij zei tegen ons dat we in geloof moeten spreken.

Meestal verzinken mensen in hun uitdagingen vanwege de angst voor zorgen. ( Filippenzen 4:6). Dat is één van de manieren hoe satan probeert ons in een geestelijke verzwakte positie te houden door ervoor te zorgen dat we ons focussen op onze omstandigheden in plaats van te focussen op wat Jezus zei. Angst is een geest en de enige manier om ermee te dealen is door het te confronteren. Angst is iets groter te maken dan God. Angst betekent onveranderd. En angst is een kwelling. De Bijbel zegt:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” ‭2 Timotheüs ‭1:7‬ ‭HSV

Welnu, we hebben de Geest van kracht in ons. Onthoud dat de zegen de Geest van God in ons is. Hij is de kracht en de zalving in ons die het juk verbreekt.

God wil dat we ons angsten confronteren met de Kracht in ons door die geest te binden in Jezus’Naam.

Weiger vandaag angst. Ga in uw kamer en confronteer al datgene waar u bang voor bent in gebed en ga dan uit en volbreng Gods Mandaat voor uw leven. All de uitdagingen die u vandaag ziet zijn slechts schaduwen. Jezus heeft het overwonnen omwille van ons toen Hij stierf en triomfantelijk vanuit de dood en ons de overwinning gaf. Daarom moeten we onze bergen confronteren met het geloof van Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind elke Geest van angst en ik zet vrijmoedigheid vrij in Jezus’Naam. Dank U Heer dat U mij voor altijd de overwinning heeft gegeven in Christus Jezus. In Jezus’ Naam. Amen.