Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders,”
‭‭Psalms‬ ‭107:1-2‬ ‭HSV

Het is tijd om te getuigen. We kunnen alleen maar getuigen van Gods herstellende kracht uit de handen van onze vijanden. Een getuigenis bekrachtigd de overwinning die we hebben over onze vijanden. Onze focus moet gericht zijn op wat Jezus heeft gedaan en niet op de vijand. Dit is ook hoe we het beroep doen op de aanwezigheid van God over onze situatie en ons leven

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”
Openbaring‬ ‭12:11‬ ‭HSV

We verzegelen onze overwinning in Christus door de getuigenis van Wie Jezus voor ons is. Dit wordt ook de grote belijdenis van ons geloof in Christus genoemd.

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”
‭‭Mattheus‬ ‭10:32-33‬ ‭HSV

Het is tijd om te getuigen!! Bekrachtig uw overwinning. Doe een beroep op Gods aanwezigheid over uw leven en omstandigheden!!!

Vertel iemand over Gods goedheid in uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader dank U voor Uw Woord. Dank u dat u mijn leven verlost heeft van vernietiging en voor zevenvoudig herstel in Jezus’Naam. Amen.