Scroll Top

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Hebreeën ‭11:6‬ ‭HSV

We moeten niet verwachten dat we iets van God ontvangen zonder geloof. Want het is alleen door het geloof dat we God behagen en van Hem ontvangen. Daarom moeten we leren hoe we geloof krijgen opdat we God behagen en van Hem ontvangen.

Welnu het geloof is geen product van de mens maar van God en we kunnen er alleen in functioneren als we het Woord horen en ons gehele zijn eraan onderwerpen.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”‭‭Romeinen ‭10:17‬ ‭HSV

Dus het horen en onderwerpen aan wat gehoord wordt produceert het geloof en behaagt God.

Geef uw gehele zijn vandaag over aan Gods gesproken Woord aan u en verwacht de manifestatie van Gods glorie in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij over aan Uw gesproken Woord tot mij door de kracht van de Heilige Geest en dank U voor de manifestatie van Uw glorie in Jezus’Naam. Amen.