Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.” Hebreeën‬ ‭11:11‬ ‭HSV

Sarah ontving kracht door het geloof. Ze beschouwde het als een gedane zaak voordat ze handelde. Nu ze handelde omdat Gods wil door Zijn Woord bekend aan haar gemaakt was.

Geloof begint alleen wanneer de wil van God bekend is. En de wil van God is onze weg uit onze huidige omstandigheden naar de toekomst die God voor ons heeft.

Daarnaast, om zwanger te worden zag ze zichzelf al zwanger voordat ze zwanger werd omdat het Woord van God het beeld van God is. Om op hetgeen door de Heer naar ons gesproken te handelen, moeten we het eerst zien.

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.”
‭‭Hebreeën‬ ‭11:13‬ HSV

De Bijbel zegt: ” maar hebben vanuit de verte gezien.. ”

Dat betekent dat ze bereid waren te sterven of te volharden en hetgeen ze hoorden in actie te zetten. Vanwege het feit dat het tot hen gesproken Woord hen een beeld in hun geest en verstand gaf van wat God voor hen had.

Ik bid deze morgen dat uw ogen open zijn om te zien en ook dat u God niet limiteert door in Zijn Woord niet Zijn verwachting voor u te zien in Jezus’Naam.

Mijn vraag deze ochtend is: Wat ziet u in Gods gesproken Woord voor u? Als u het niet kunt zien, dan zult u er nooit naar handelen of het ontvangen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om in Uw Woord te zien wat U for mij heeft in Jezus’Naam. Amen.