Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. ”
Mattheus 8:1-3HSV

God is meer gewillig om in onze noden te voorzien dan dat we zelf willen. Vanwege ons gebrek om Gods wil voor ons te begrijpen, zitten velen met hun omstandigheden opgescheept terwijl dit niet de bedoeling is. Ook hebben velen hun wonder voor de toekomst uitgesteld omdat ze denken dat het misschien ooit zal gebeuren. Al deze dingen limiteren Gods werk in ons leven.

De melaatse was niet zeker of het Gods wil voor hem was om genezen te worden. Mijn vrienden dit is slechts een van de redenen waarom Jezus de prijs omwille van ons heeft betaald opdat we goede gezondheid kunnen genieten.Daarom is het ons recht om een goede gezondheid, bezonnenheid, vrede, vreugde te hebben en ook voorspoedig te zijn in elk aspect van ons leven. Dus, tot God bidden en Hem vragen of Hij ons voorspoedig wil laten zijn is een teken van dat we Zijn wil voor ons niet begrijpen.

Jezus kon niets voor de melaatse zijn gesteldheid doen zonder eerst de mentale houding van de melaatse naar God en Hemzelf te veranderen.

In die dagen werd men als melaatse als een buitenstaander behandeld en wou niemand iets met hen te doen hebben. Maar dit is het doel waarom Jezus kwam.

Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE,
al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.” Jeremia30:17HSV

Dit is een belofte. Maar een belofte kan alleen werkelijkheid worden in ons leven als we ernaar handelen. Daarom moeten we onze geestelijke houding naar God en Zijn Woord veranderen in hoe we Hem zien en hoe we onszelf zien. En leren dingen op Gods manier te zien en niet zoals we zouden willen dat ze zijn.

Confronteer vandaag uw omstandigheden in Jezus’Naam wetende dat het Gods wil voor u is om Zijn goedheid in elk aspect van uw leven te ervaren.

Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid; laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar.”
Psalm35:27HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik zet gezondheid over mijn omstandigheden vrij en profeteer de Geest van voorspoed over mijn omstandigheden in Jezus’Naam. Amen.