Faith is a fact but faith is also an act.

Maar wilt u weten, o dwaze  mens, dat het geloof zonder de werken dood is?”
Jakobus 2:20 HSV

Een van de redenen waarom mensen niet doen wat ze zeggen is ongeloof. Ongeloof komt voort uit rebellie, koppigheid met een wortel in toverij. Ongeloof produceert altijd een kwaad rapport en geloof produceert een goed rapport. Wanneer ongeloof in actie is, betekent dat dat mensen in door zicht wandelen of door wat ze horen geen geloof in hen produceert om te handelen.

Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het Zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten, aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaänieten.Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.” Numeri 13:27-33 HV

Deze mensen limiteerden God in hun leven door bij zicht te handelen. Dus ze verheerlijken de dingen die ze zagen meer dan wat God zegt. Many zitten vast in hun leven omdat ze hun problemen meer vergroten dat Gods beloften. Dit is de reden waarom hun leven vol van kwaad rapport is. Kwaad rapport is het resultaat van de limieten die wij op God hebben geplaatst in ons leven.

We moeten altijd weten dat we een God dienen die geen limieten kent, maar wij zijn diegenen die Hem limiteren omdat we Hem niet zien zoals Hij is maar we Hem zien zoals we Hem willen zien gebaseerd op wat we over Hem hebben gehoord.

Laat Gods Woord vandaag domineren in je hart en verstand in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik arresteer de geest van hekserij en zet volledig vertrouwen in Uw Woord vrij. Ik weet dat U hetgeen U heeft beloofd in Uw Woord zult voltooien aangaande mijn omstandigheden in Jezus’Naam. Amen.