En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was.” Markus 5:25-29 HSV

Deze dame kwam op het kruispunt van zichzelf, waar ze enkel God kon geloven voor haar wonder. De reden waarom we God niet geloven om het onmogelijke mogelijk te maken in ons leven, is omdat we nog steeds op ons eigen kunnen rekenen. Het geheid om van God te ontvangen is tot het eind van onszelf te komen. Hetgeen een groot obstakel is om God te geloven.

Deze dame plaatste haar vertrouwen in Jezus Christus op basis van hetgeen ze hoorde. Ze ontving haar wonder. God wil ons een wonder geven als we volledig vertrouwen op Zijn vermogen en niet de onze.

Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.” Markus 5:34 HSV

Het is tijd dat we onze focus verplaatsen van onze omstandigheden en beginnen met onze ogen op God Almachtig te fixeren, de oplossing voor onze omstandigheden. Geloof alleen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik plaats mijn vertrouwen in Uw vermogen (Uw Woord) op basis van mijn omstandigheden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.