En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven;  in vreemde talen zullen zij spreken;  slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;  op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” Markus 16:17-18 HSV

Om de kracht van de God die het onmogelijke mogelijk maakt in uw leven te ervaren, moet u God op Zijn Woord nemen. Wanneer God het heeft gezegd, dan is Hijzelf verantwoordelijk om Zijn Woord na te komen in uw leven.

We moeten altijd weten dat wij het niet zelf zijn, noch verantwoordelijk zijn, om wonderen te manifesteren of de onmogelijke omstandigheden mogelijk maken in ons leven. Het vergt God Zelf die door ons werkt om Zijn Woord te bevestigen met tekenen en wonderen.

maar zij gingen overal heen om te prediken, en  de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. ” Markus 16:20 HSV

Eén ding van ons vereist: God geloven overeenkomstig Gods Woord. God en Zijn Woord zijn één en Hij zal Zijn Woord altijd uit ons mond doen haasten om het uit te voeren, terwijl we ons er volledig aan overgeven.

Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.” Jeremia 1:12 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geloof in U en weet dat U en Uw Woord overeenstemmen. Ik geef mijzelf over aan Uw beloften voor mijn leven. Dank U dat U de onmogelijke situaties mogelijk maakt in Jezus Christus machtige Naam. Amen.