Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” Psalmen 127:1 HSV

Het onmogelijke doen moet zoals geleid worden door de geest van God. De God die we dienen heeft een plan en doel met alles. Wanneer God beweegt, doet Hij dat met een doel in Zijn gedachten. Totdat we de genade van God, die in ons leven werkt om onze stappen richting te geven en orde aanbrengt in onze werken, toelaten, zal het onmogelijk zijn voor ons om de onmogelijkheden mogelijk te zien worden in ons leven.

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten  dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Deuteronomium 8:3 HSV

Totdat we Gods Woord naar ons gesproken door Zijn Zoon Jezus Christus door de eeuwige Geest van God volgen, is het moeilijk voor ons om de Goddelijke resultaten te zien in onze wandel met God. Alles wat we doen voor onze Heer Jezus Christus is een volbrachte werk. Daarom moet we Zijn Woord en de leiding van de Heilige Geest volgen om de manifestatie te zien. Het was de Heer Die met Zijn discipelen werkten terwijl zij de leiding van Zijn Woord volgden en de Heilige Geest Zijn woord bevestigde met opvolgende tekenen en wonderen

maar zij gingen overal heen om te prediken, en  de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” Markus 16:20 HSV

Het is tijd om God Almachtig toe te laten om ons te leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest aangaande onze omstandigheden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest en door Uw Woord en leidt mij door mij een doorbraak te geven in mijn situatie in Jezus Christus machtige Naam. Amen.