Scroll Top

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 1 Johannes 5:14 HSV

Ons vertrouwen in het onmogelijke doen moet in overeenstemming zijn met Gods plan. En dit vertrouwen kan alleen in ons zijn als we ons houden aan Gods woord en het in acht nemen.

en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.” 1 Johannes 3:22-24 HSV

God gehoorzamen, ongeacht hoe we ons voelen, geeft geboorte aan de wonderen in ons leven en dat van anderen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw plan te volgen en Uw Woord in acht te nemen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.