zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. [Gen 17:5].” Romeinen 4:17 HSV

Om de onmogelijke dingen mogelijk te zien worden in ons leven, moeten we de wil van God aangaande de zaak weten. De wil van God geeft ons het zeker vertrouwen om het mandaat van God, die Hij ons heeft opgedragen of heeft geopenbaard, uit te voeren. Deze wil is Gods Woord.

God zei tegen Abraham: ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Abraham had het Woord van God voor datgene waarvoor hij God geloofde. De meeste mensen die beweren dat ze een verandering in hun situatie of dat van anderen willen zien, zijn gewoon wenselijk enthousiaste mensen. Daarom zien ze geen resultaten. Dus proberen ze altijd iets te doen om uiteindelijk teleurgesteld te zijn. Abraham probeerde niet iets te doen. Hij voerde uit wat God Hem zei. God wil dat we Zijn Woord hebben in elke situatie waarmee we geconfronteerd worden om een verandering te ervaren. Zodat we het Woord in de praktijk brengen zoals Abraham. Daarom zegt het Woord van de Heer:

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” Johannes 15:7 HSV

Vraag wat u wilt. Dat betekent dat omdat Zijn Woord wortel schiet in ons hart en gedachten, zal onze wil resultante zijn van Zijn wil in ons en met deze overeenkomst zullen er tastbare manifestaties van onze verwachting zijn.

Om het onmogelijke te doen, moeten we overeenstemmen met Gods Woord in onze Geest, ziel en lichaam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn wil altijd in lijn te brengen met de Uwe in Jezus Christus machtige Naam. Amen.