Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

De overwinning is Jezus Christus. God Almachtig heeft hem overwinnend gemaakt omwille van ons. Dus Jezus Christus, Wie ons Geloof is, is het Geloof die de overwinning voor ons heeft behaald. Daarom hoeven we niet te proberen om het onmogelijke in ons kunnen te doen, we moeten in het Geloof van God vertrouwen en toestaan dat Geloof het werk doet door ons volledig over te geven aan Jezus Christus.

Daarom hebben we Galaten 2:20 om ons eraan te herinneren dat:

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20 HSV

We kunnen Jezus Christus niet vertrouwen zonder Zijn Woord te vertrouwen, want Jezus Christus is het Woord. Het onmogelijke doen in Christus is vasthouden aan de wil van God wie Gods woord is en het doen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest Jezus Christus te blijven vertrouwen door de kracht van Zijn Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.