Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zie ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had. ” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

Het is onmogelijk om van de Heere te ontvangen zonder God te zien en geloven als de oplossing voor onze problemen.

Het enige wat we nodig hebben voor een ommekeer in onze situatie is God te geloven en te weigeren om iets te accepteren wat tegenstrijdig is met Gods Woord voor ons leven.

En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons! Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen!” Mattheus 9:27-30 HSV

God is meer bereidwillig om ons te helpen dan dat we willen ontvangen. De vraag is niet of God onze situatie wil veranderen of gewillig is om ons te helpen. De vraag is of we God geloven wanneer we ons verzoek voor hem plaatsen? Geloven we dat Hij ons heeft gehoord en zal doen zoals Hij in onze oren gesproken heeft overeenkomstig Zijn Woord?

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven,  alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” Markus 9:23 HSV

Het enige wat we moeten doen om de bovennatuurlijke hand van God in, met, door, op en voor ons leven te zien werken, is God  boven elke schaduw van twijfel te geloven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mijn ongeloof en stel mij door Uw Geest in staat om U altijd te geloven in Jezus’Naam. Amen.