Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. en God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭4:9-10‬ ‭HSV

De Bijbel zegt dat Jabez uitriep tot God of tot de Heere uitriep. Dit betekent dat Jabez God uitnodigde in zijn omstandigheden. Het betekent ook dat hij Heere verzocht om hem het verborgene te openbaren.

De Bijbel zegt:

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Hosea‬ ‭4:6‬ ‭HSV

De huichelaar richt zijn naaste met zijn mond te gronde, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.” ‭Spreuken‬ ‭11:9‬ ‭HSV‬‬

Onwetendheid is geen excuus. De vele moeilijkheden waarmee mensen in het leven worden geconfronteerd is door gebrek aan kennis. Het is Gods wil voor Zijn mensen om voorspoedig te zijn (geestelijk, materieel en qua gezondheid) in elk gebied van het leven. Maar voorspoed komt niet automatisch zonder kennis.

Wanneer de Bijbel zegt dat Jabez uitriep naar God, betekent dit dat Jabez God vroeg om Zijn licht in zijn duisternis te schijnen of hem te openbaren waarover hij geestelijk onwetend is zijn situatie. De mens leeft in twee werelden, de geestelijk wereld en de natuurlijke wereld. De geestelijke wereld heerst over de natuurlijke wereld. Onze natuurlijke omstandigheden zegt veel over onze geestelijke staat en totdat we een inzicht van God hebben over de geestelijk staat in relatie tot onze omstandigheden hier op aarde en ook Zijn goddelijke hulp ontvangen om het te veranderen, zal onze natuurlijke toestand nooit veranderen.

Om die reden moeten we leren om God dagelijks uit te nodigen om met Hem te wandelen. Zodat hij door ons heen kan werken om zijn doel voor ons leven te volbrengen.

De reden waarom onze huidige situatie niet verandert, is vanwege het gebrek aan kennis. Daarom moeten we God vragen om ons het verborgene te openbaren aangaande uw huidige situatie in Jezus’Naam. Zodat door Zijn goddelijke hulp en uw medewerking met Hem (God) uw situatie zal veranderen in Jezus’Naam.

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.” Jeremiah‬ ‭33:3‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Openbaar mij datgene wat verborgen is aangaande mijn omstandigheden, zodat ik kan meewerken met Uw plan en het veranderen in Jezus’Naam. Amen.