En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

God heeft ons Zijn Geest gegeven om ons te helpen elke limitatie die wij op God hebben geplaatst weg te halen, opdat we Hem kunnen zien voor Wie Hij is en hoe Hij ons heeft gemaakt en niet wat we denken dat we zijn.

En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.” 1 Korinthiërs 2:12 HSV

Ik bid voor u dat de Heilige Geest u vandaag zal helpen inzake uw onwetendheid over Gods plan en doel voor uw leven en er ook voor zorgt dat u in de zegen wandelt waartoe Hij voor u heeft voorbestemd.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor UW Woord. Ik vraag U mijn gebied uit te breiden in Jezus’Naam. Amen.