En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De situatie van Jabez kon alleen veranderen omdat hij zijn zorgen op de Heere wierp. We moeten leren God erop te vertrouwen dat in elke situatie waar we in ons leven in verkeren, Hij zal voorzien in onze noden.

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? ” Mattheus‬ ‭6:25‬ ‭HSV

De enige reden waarom Jezus ons zal zeggen geen zorgen te maken is omdat Hij de bron van voorziening is.

Werp vandaag uw zorgen op Jezus Christus want Hij zorgt voor u. Onthoud dat de vijand uw door uw omstandigheden aanvalt. Daarom moeten we onze zorgen overgeven aan Jezus Christus en Hem toestaan om U eruit te helpen.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus‬ ‭5:7‬ ‭HSV‬

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik werp mijn zorgen (noem het bij naam) op U en ik vertrouw U erop dat U het oplost in Jezus’Naam. Amen.