En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.” Romeinen 4:20‭-‬21 HSV

Geef vandaag alle eer aan God voor al hetgeen hij beloofd heeft. Hij is getrouw om het uit te voeren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef U alle eer voor Uw beloften voor mijn leven. U bent een getrouwe God in Jezus’Naam. Amen.