Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.” Zacharia 13:1 HSV

Door het gevloeide Bloed van Jesus Christus, zijn we in een nieuwe relatie met God Almacht gebracht. Een relatie waarin we vragen van de Vader, wetende dat Hij datgene zal doen wat Hij heeft beloofd.

En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. [Exod. 3:14.]” Johannes 16:23 HSV

Dat woord vragen betekent een bevel plaatsen over hetgeen dat moet komen. Hetgeen moet komen is de voorziening door Jezus omwille van ons.

Vraag vandaag, wetende dat de Vader gewillig is om te antwoorden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij door het verlossingswerk van het Bloed van Jezus heeft gekwalificeerd om een relatie met U te hebben in Jezus’Naam. Amen.