Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
” Jesaja 54:17 HSV

De reden waarom geen wapentuig dat tegen ons wordt vervaardigd iets zal uitrichten is vanwege het Bloed van Jezus die ons heeft verlost van de gevangenschap van de duisternis altijd voor ons spreekt. Het spreekt over de vroegere (Jesaja 53:7), tegenwoordige (1 Johannes 1:7,9) en de toekomstige (Romeinen 5:9) plannen van de vijand tegen ons leven. Het is als een fontein die blijft stromen. Het houdt nooit op met ons te verdedigen en zorgt er ook voor dat we de overwinning ervaren.

Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.” Zacharia 13:1 HSV

Heb vandaag geloof in de verlossingskracht van het Bloed en bestraf satan op elk front in uw leven. Wandel in uw overwinning met vertrouwen en vrijmoedigheid in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat elke duivelse samenzwering uit mijn verleden, mijn heden en toekomst nietig door de kracht van het Bloed in Jezus’Naam. Amen.