Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.” 1 Tessalonicenzen 5:17-18 HSV

God wil dat we consistent zijn in onze gebeden zodat we de overwinning, die al de onze is, gaan ervaren. Een geweldig voorbeeld van dit soort gebed is Daniel.

Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as.” Daniel 9:3 HSV

Vanwege zijn onophoudelijke gebeden gaf God hem de overwinning op zijn vijanden. Daniel bidden drie keer per dag. Zijn consistentie in gebed zorgde ervoor dat God hem dingen openbaarde die buitengewoon waren.

Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters  in de richting van Jeruzalem. Op  drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.” Daniel 6:11 HSV

God wil dat we consistent zijn in onze gebeden zodat we de overwinning ervaren op elk vlak in ons leven.  Maak het bidden in uw hemelse taal uw prioriteit voordat u ook maar iets doet in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dan U dat U ons de geest van genade en smeek bede geeft om ons te helpen bidden in Jezus’Naam. Amen.