Scroll Top

en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u:  Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God.” 2 Kronieken 20:15 HSV

Onze overwinning is gebaseerd op Gods Woord en niet ons vermogen. God wil dat we ons vasthouden aan Zijn beloften voor ons leven en weigeren of niet toestaan dat onze omstandigheden of gevoelens ons dicteren.

Jezus Christus heeft de oorlog al omwille van ons overwonnen.

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” Hebreeën 2:14-15 HSV

en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:14-15 HSV

Daarom zijn we geroepen om het goede gevecht van geloof te vechten. Dat houdt in ons vasthouden aan onze overwinning in Christus door Gods Woord voor ons leven. Onze omstandigheden zijn tijdelijk, maar Gods Woord blijft voor eeuwig.

Houd u vandaag vast, niet voorwaarts, maar houd vast aan Gods Woord. Het Woord zal producten waar het over spreek in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Uw Woord heeft de laatste autoriteit. Dank U Heer dat de strijd niet de mijne is maar de Uwe. En overeenkomstig Uw Woord is de strijd al overwonnen. Dus ik vier mijn overwinning in Christus in Jezus’Naam. Amen.