En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” Openbaring 12:10 HSV

Een van de reden waarom Satan ons aanklaagt is om ons te stoppen te functioneren vanuit onze positie van overwinning. Hij gebruikt de fouten die we maken om ons te hinderen. Hij klaagt ons aan door de zonde die we plegen. Allen moeten we onthouden dat vergeving van zonde wanneer we zondigen in ons pakket van redding zit. Wanneer we ons bewust zijn van onze zonden kunnen we niet in overwinning functioneren.

God wil niet dat de zonde ons ervan weerhoudt om in overwinning te opereren. Daarom heeft Hij een voorziening voor alle christenen gemaakt in Zijn Woord zodat we vooruit kunnen blijven bewegen en niet terugkeren naar ons braaksel.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9 HSV

Onthoud, Jezus is vergeving. We moeten ons niet door gevoelens laten gaan. God verwacht dat we het belijden en verder gaan. De persoon die ervoor zorgt dat u altijd zich schuldig voelt over uw zonde of die u er altijd aan herinnert, is satan. Satan is een zondaar, dus is hij op zoek naar velen om deel te nemen aan zijn feestje. Maar u hoeft niet naar hem te luisteren of hem de ruimte geven om tegen u te spreken. Handel op Gods Woord en ga door.

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit.” Romeinen 8:34 HSV

Jezus bidt voor u om uw doel op aarde te volbrengen. Dus laat de zonde u niet stoppen en focus u op de overwinning die we in Christus hebben in plaats van op onze zonde.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij rechtvaardig heeft gemaakt met Uw gerechtigheid en dank U voor uw vergeving voor zonden zodat ik in overwinning kan blijven wandelen in Jezus’Naam. Amen.