Want Hem Die geen zonde gekend heeft,  heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Korinthe 5:21 HSV

Zonde zorgt ervoor dat alle menselijke rassen nederlaag ervaren, maar gerechtigheid geeft ons een nieuwe positie in Christus. Deze positie is een positie van overwinning waar we samen met Christus getroondd zijn in hemelse gewesten.

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,” Efeze 2:6 HSV

Daarom, in het goede gevecht van geloof, vechten we vanuit de positie van overwinning, niet dat van nederlaag, omdat we nu rechtvaardig staan met God in Christus en ook om het rechtvaardige oordeel te passeren tegen de werken van satan.

Daarom zijn we uitgenodigd om vrijmoedig tot de genadetroon te naderen om ons verzoek in te dienen voor God.

Vandaag weet dat u, als rechtvaardige van God in Christus, de overwinning hebt. Verklaar vrijmoedig de werken van overwinning in Christus zonder enig angst in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij rechtvaardig hebt gemaakt met Uw Gerechtigheid in Christus. En dank U voor de overwinning in Jezus’Naam. Amen.