Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden.” 1 Samuel 30:8 HSV

Toen we nog in de wereld waren maakte de duivel misbruik van onze onwetendheid en gebrek aan kennis en stal van ons. Nu dat we wedergeboren zijn en heeft God Almachtig ons de autoriteit en macht gegeven over alle kracht van de vijand. Hij wil niet alleen dat we weerstand bieden, Hij wil dat we Hem achtervolgen en alles terugpakken wat Hij van ons gestolen heeft.

Vecht terug vandaag en herstel alles in Jezus’Naam.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” Lukas 10:19 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij de overwinning in Christus hebt gegeven en niet alleen de overwinning maar mij ook de macht heeft gegeven over alle kracht van de vijand in Jezus’Naam. Amen