Scroll Top

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. [Jer. 3:23.]Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. [I Sam. 2:9; Ps. 127:1; Spr. 3:23, 26; Jes. 27:3.] Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. [Jes. 25:4.] De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. [Ps. 91:5; Jes. 49:10; Op. 7:16.] De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. [Deut. 28:6; Spr. 2:8; 3:6.]” Psalmen 121:1-8 HSV