Scroll Top

Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en ‘s nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.” Jesaja 4:4-5 HSV
Onderzoek uzelf vandaag en sta de Heilige Geest toe uw hart te onderzoeken. Laat het Bloed van Jezus u reinigen en vraag God om u te dopen met Zijn Geest. 
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijn fouten te kennen deze dag. Doop mij met Uw Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.