Scroll Top

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.” Hebreeën 2:14-15 HSV

De duivel gebruikt angst om velen tegen te houden in overwinning te wandelen. De Bijbel zegt dat angst een kwelling is. God wil dat we nergens bang voor zijn daarom vernietigde Hij de duivel. God wil dat we oprijzen naar het gevecht en de vijand confronteren met alles waar hij ons mee dreigt of waar hij tevoorschijn komt. We moeten niet toestaan dat die satanische dreigement ons terughoudt. Een van de manieren waarop satan ons bedreigd is door onze omstandigheden.

Val de vijand aan voordat hij ook maar een beweging richting u maakt.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” 1 Johannes 4:4 HSV

Die Grotere in ons in de persoon van de Heilige Geest is daar om ons elke keer weer de overwinning te geven zolang we vertrouwen op Zijn, in ons werkende, kracht en niet dat van ons.

Weiger om bang te zijn en val elke uitdaging aan die de vijand op uw pad brengt met Gods Woord.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7 HSV

Laten we samen biddden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij de Geest van Kracht, Liefde en bezonnenheid hebt gegeven. Ik bind elke geest van intimidatie om mij heen en ik zet vrijmoedigheid vrij in Jezus’Naam. Amen.