en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:14-15 HSV

Onze bovenstaande tekst laat ons weten dat we niet alleen moeten geloven maar moeten weten dat Christ de buit van overheden en machten uitdeelt omwille van ons. Die overwinning was en is nog steeds voor ons.

We moeten leren om niets anders te accepteren dan Gods rapport voor ons leven of onze omstandigheden de uitkomst van ons leven te laten bepalen.

Onze overwinning is onbetwistbaar. Bind en zet alles vrij wat het tegenovergestelde is van Gods orakel voor uw leven.

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.” Mattheus 18:18 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn overwinning in Christus. In Jezus’Naam. Amen.