De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 2 Corinthiërs 13:14 HSV

De eenheid van de Heilige Geest met ons is als een huwelijksrelatie tussen man en vrouw, waar het de taak van de man is om de vrouw dagelijks te voeden, te koesteren en te beschermen,

Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.” Efeziërs 5:29 HSV

We zijn samen verbonden met de Heer dus we zijn één met Hem evenzo zijn de man en vrouw één.

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.” 1 Corinthiërs 6:17

Daarnaast, in deze geweldige eenheid met de Heer door de werken van de Heilige Geest als we Zijn eenheid met ons koesteren, zullen we het voeden ervaren. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest ons zal voorzien in de noodzakelijke geestelijke voeding en alle andere zaken die nodig zijn om te leven, gezond te zijn, ons te ontwikkelen en sterker te laten groeien in de Heer en in deze wereld.

Daarbij, vitamines zijn nodig als voedingsstoffen om het lichaam te laten functioneren. Zo is de Heilige Geest naar ons en zelfs veel meer dan een vitamine in onze reis met God Almachtig terwijl we nog in deze wereld zijn en in het hiernamaals in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geef mij over aan uw voeding door de Heilige Geest in eenheid in Jezus Christus machtige Naam. Amen.