Scroll Top

HET WOORD: DE ZALVING VAN EEN BEVRIJDER

Gebed gaat veel samen met kennis. Niet natuurlijk verkregen, maar geestelijk.

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” Jesaja‬ ‭60:2‬ ‭HSV‬‬

Het kwaad zal overstijgen, maar er is een uitweg!

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.’
‭‭Kolossenzen‬ ‭1:13‬ ‭HSV‬‬

U bent bevrijd! En omdat u bent bevrijd, kunt u nu verlossing brengen naar anderen.

GEESTELIJKE KENNIS IS VEREIST!
Want kennis brengt licht en verdrijft duisternis! Kennis maakt u moedig!

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm‬ ‭119:105‬ ‭HSV‬‬

‘Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is…” Hosea‬ ‭4:6‬ ‭HSV‬‬

 

‘Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan…” Jesaja‬ ‭5:13‬ ‭HSV‬‬

 

maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.” Spreuken‬ ‭4:18‬ ‭HSV‬‬

 

… maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.” Spreuken‬ ‭11:9‬ ‭HSV‬‬

De atmosfeer van heerlijkheid heeft bepaalde principes: als je bevrijd wilt blijven, wees dan dienstbaar! Aan wie verleent u uw diensten? Er zit kracht in dienstbaarheid. De Geest van de bevrijder is op mij, maar het niveau van mijn reiniging heeft te maken met gehoorzaamheid!

Seks buiten het huwelijk is dienstbaarheid aan de duivel, daarom blijven demonische geesten op u! U aanbidt Satan met uw lichaam. Omdat u uw lichaam hebt gegeven als een levend offer (lees Romeinen 12: 1). Werelds dansen is ook een offer aan afgoden ! Stop met het luisteren naar wereldse muziek!
We zijn verlost van de controle van Satan!
Bevrijding = gehoorzaamheid
Stop met het dienen van de duivel!

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Mattheüs‬ ‭22:37‬ ‭HSV