”Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.” Habbakuk 2:1-3 HSV

De bijbel zegt dat elk visioen (profetie!) dat je hebt ontvangen, schrijf het op, en REN ermee, en het zal zeker op een VASTGESTELDE TIJD werkelijkheid worden!

In Genesis 17:5 lezen we dat God tegen Abraham zei: ‘Ik zal u vader van een menigte van volken maken.’ Hoewel God het zei, was het aan Abraham om zichzelf strategisch te positioneren om deze profetie te zien manifesteren. Hoe hij dit deed lezen we heel duidelijk terug in Genesis hoofdstuk 18 vanaf vers 1.

Lees Genesis 18:1-14

(v1) Abraham stond in verwachting bij de poort (de tent ingang). Hij zou op dat moment eigenlijk moeten rusten, maar toch stond hij bij de poort. (v2) Toen hij ze zag, rende hij naar ze toe. Dit was Abrahams houding van volle verwachting. (v3) Hij kon ONDERSCHEIDEN wie hem bezocht. Als je niet spiritueel gepositioneerd bent, kun je niet dit zien! En dan kun je niets verwachten! (v4) Abraham kwam niet met lege handen, hij had iets te bieden. (v5,6) Hij stelde God op zijn gemak en hij gaf hem het BESTE wat had. (v7) en hij rende, hij haastte zich om een jong kalf te geven, dit was het beste wat hij had. Hij gaf God geen Kakos! (v10) Toen begon God te profeteren tot Abraham: ‘Sarah, uw vrouw zal een zoon hebben (v11) Het wonder was vertraagd, Sarah was al oud en lachte in zichzelf. (v14) maar God maakt elke onmogelijkheid mogelijk op de vastgestelde tijd!

We moeten in VERWACHTING zijn voor wat gaat komen in deze komende conferentie! Verwacht dingen te ervaren die je nog niet hebt ervaren, heb een verlangen om te ontvangen, want alles is mogelijk! Want wanneer een man van God in uw midden komt, die daar door God is gezonden, betekent dit dat hij overvloedig geladen is!

”Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.” Johannes 3:34 HSV

Net als Abraham moet u zichzelf voorbereiden om de man van God te ontvangen, en om HET BESTE van uzelf te geven om ook te kunnen ontvangen! Zonder daden is het geloof dood! De bijbel zegt dat een goed geschenk deuren opent!

”Een goed geschenk geeft iemand de ruimte en opent deuren naar vooraanstaanden.” Spreuken 18:16 HTB

PROFETIE:
Wij zijn in onze vastgestelde tijd! God zal ons niet voorbij gaan! Er zal geen vertraging meer zijn! Uw eigen gelach zal uw wonder niet tegenhouden! Uw onmogelijkheid is mogelijk geworden!