HET WOORD: DE ZEGENINGEN VAN ABRAHAM
Waarom zegt God iets maar laat ons leven het niet zien?
God gebruik wanorde om orde te creëren!

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.”
‭‭Genesis‬ ‭1:2‬ ‭HSV‬‬

Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.”
‭‭2 Korinthe‬ ‭4:7‬ ‭HSV‬‬

God spreek om u orde en vorm te geven. Heeft u weleens naar iemand gekeken en gedacht: “wat voor goeds kan hieruit voortkomen?”

Kijk naar Paulus die rondging om te moorden, Peter was ongeschoold en Mozes stotterde!
Er was niets zo wonderbaarlijks aan Caleb en voor Joshua was het genade die hem lokaliseerde! God meet u niet op basis van uw fouten! Genade werkte voor hen en de zegeningen kunnen alleen voor u werken, wanneer u niet weet wat u moet doen!

Als we naar de Bijbel kijken, was Abraham in alle dingen gezegend! Hij loog echter en hij geloofde God niet altijd. Als het om kinderen ging, lachte hij, dus toen Sarah zijn vrouw lachte, zei hij er niets over omdat hij hetzelfde had gedaan!

DE ZEGEN – 2021!
We nemen het over door al in de komende 365 dagen te spreken! En het is zo belangrijk om God verantwoordelijk te houden voor Zijn Woord, de profetieën die tijdens deze vastenmaand worden uitgesproken, door Hem eraan te herinneren!

Abraham was in alle dingen gezegend! Daarom zijn wij ook in alle dingen gezegend!

“Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend.
‭‭Genesis‬ ‭24:1‬ ‭HSV‬‬

Stel uzelf vragen: waarom denkt u zo? U moet tegen uzelf praten!

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.” Psalm‬ ‭42:6‬ ‭HSV‬‬‬‬

Totdat u erover praat, zal het niet manifesteren. Maak een foto die u gerealiseerd wil zien; Het Woord is vlees geworden. God moest in het vlees komen, zodat u zich altijd zult herinneren hoe u moet handelen, want Hij werd de fysieke fotokopie die u kunt volgen.

PROCLAMATIES:
* De zegeningen van Abraham zijn mijn deel!
* Ik ben het zaad van Abraham in Christus!
* Ik ben gezegend!
* In 2021 beweeg ik voort als een zegen!
* Waar ik ook ga, ik ben een zegen!
* Ik zal niet worstelen voor mensen om mij te accepteren, ik ben geaccepteerd!
* Waar ik ook kom waar deuren gesloten zijn, zullen ze voor mij open gaan ​​vanwege de zegen!
* Vader, dank U in de Naam van Jezus, ik ben gezegend in mijn familie, ik ben gezegend met mijn kinderen, ik ben gezegend in mijn financiën, ik ben gezegend in mijn uitgaan en binnenkomen!
* Ik ben een zegen en ik zal de zegen doorgeven aan de volgende generatie!
* De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe (Spreuken 10:22).
* 2021, verdriet is niet mijn deel!
* Abrahamische zegen stroomt door mijn bloed, stroomt door mij! Ik ben een zegen!
* In mijn huishouden, op mijn werk, in mijn bedrijf, tijdens het uitgaan en in mijn bediening ben ik een zegen!

Isaac wilde zijn vaderland verlaten vanwege beproevingen, want er was hongersnood in het land. Omdat hij zijn vader het zag doen en hetzelfde wilde doen, maar de Heer stopte het.

Naomi ging echter vanwege een hongersnood naar het buitenland en trouwde met een Moabitische familie. De mannen stierven allemaal in het gezin en ze bleef achter met haar twee schoondochters. Toen Noami terugkeerde naar haar thuisland, was alles daar prima. Toen zei ze: “Noem me bitter” en ze beschuldigde God van de dingen die haar zijn overkomen. De waarheid is dat in de tijd van Naomi’s test zij een emotionele beslissing nam.

U zegt: “Elke winter gebeurt dit (november, december) met mij!” U heeft te maken met tegenslagen! U zegt het met uw eigen mond! U kunt de dingen die zich in uw leven voordoen (en zich herhalen) stoppen!

ZEG HARDOP:
(Dit is hoe je overeenstemt met je toekomst)

* Cyclussen spelen zichzelf niet opnieuw af in 2021!
* Elke val, geest van tegenslag die de vijand in 2021 plaatste, bind ik in de Naam van Jezus!
* Geen tegenslag!!!
* Geen mislukkelingen!!! Ik weiger en annuleer het!
* Elke plaats, elk gebied waar de vijand een val voor mijn leven heeft gezet, ik annuleer het! Laat het bloed van Jezus spreken!
* Geen onheil zal ons overkomen, geen plaag zal onze tent naderen.
‭‭(Psalm‬ ‭91:10‬)
* Ik zal in mijn plaats van zegen blijven, ongeacht de beproevingen! In de naam van Jezus!
De zegeningen van Abraham zijn ons deel!

LEER OM TEGEN DINGEN TE SPREKEN!!!