”Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.” Jesaja 64:4 HSV

Wat er gaat gebeuren deze week gaan je natuurlijke oren en ogen niet zien!! Maar je moet in de geest zijn om te ontvangen wat van jou is! De Man van God zag een open door! En door die deur zag hij de schatten (de dingen wat God gaat uitgeven deze week).

  • Bidden dat we door de deur zullen gaan!!

Als iemand tegen je zegt: kom in (de deur is open), dan wilt diegene dat je binnenkomt om te ontvangen! De man van God zag dat de Gordijnen open waren en dat betekent dat de Vader wilt dat je er doorheen kijkt en dat je naar binnen komt zodat je alles kan nemen wat van jou is!

  • Bidden dat als we onze deur zullen ingaan dat we met een doel zullen ingaan!

De deuren zijn mensen!!

  • Profeteren tijdens gebed wat je wilt zijn en verwacht
  • Bidt dat niets je gaat stoppen om door de deur heen te gaan
  • Bidt dat je alles zal ontvangen wat van jou is
  • Bidt tegen satanische tegenstand
  • Bidt tegen elke geest die vrij gezet is tegen je voorziening van deze week, tegen alles wat je behoort te ontvangen

”’Want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders.” 1 Korinthe 16:9 HSV

De Man van God zag vurige paarden en strijdwagens de stad binnen komen. Nederland staat een zichtbare verschuiving te wachten. Engelen zijn erop uitgestuurd en aan het werk!

”Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” 2 Koningen 6:16 HSV

PROFETIE:
De vurige paarden zijn hier om oorlog te voeren. Want wat van Nederland, Amsterdam, Winners Harvest Worship Center is, wordt nu vrij gezet! Dat wat je zo lang is ontzegd, wordt vrij gezet! Daniel bad voor dagen maar God heeft ons gehoord en ernaar gehandeld! Het is tegenstand tegen tegenstand, strijd tegen strijd! Het neemt niet lang meer! Ze zijn gekomen om versnelling te geven! Er is een vrijzetting! Het seizoen is aangebroken! Het is de aangename tijd en het aangebroken seizoen!

”Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ‘s nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.” 2 Koningen 6:14-17 HSV (lees t/m vers 23)

”Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.” 2 Kronieken 20:17 HSV

We hebben de overwinning reeds behaald! Die deur is open: toegang is verleend! Je geestelijke ogen zijn open! Dat betekent dat je je wonder zal herkennen!

Deze week zullen we de heil des Heren zien:
Elke heks, demoon en overste zal uit je leven rennen! Vijanden zullen je niet kunnen lokaliseren maar ze zijn verblind!

We hebben de strijd gewonnen! Dit is de week van goddelijke bezoek!