Als Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug. En als de mensen Hem slecht behandelden, bedreigde Hij hen niet. Maar Hij vertrouwde er op dat God rechtvaardig over hen zal rechtspreken.” 1 Petrus 2:23 BB
Velen zijn verstrikt geraakt met hun eigen woorden vooral in hun moeilijke momenten. Dat is de tijd dat de duivel onze woorden tegen ons gebruikt. Jezus Christus ging ook door hetzelfde heen maar de Bijbel zegt dat Hij Zijn mond niet open deed.
God verwacht van ons dat we dezelfde zelfbeheersing hebben met de hulp van De Heilige Geest.
Ik had gedacht: ik wil mijn wegen bewaren, opdat ik niet zondige met mijn tong; ik wil mijn mond met een muilband bedwingen, zolang de goddeloze voor mij staat.” Psalmen 39:2 NBG51
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn mond te bedwingen ten midden van tegenstand in Jezus Christus machtige Naam. Amen.