Scroll Top

Sadrach, Mesach, en Abed-Negro antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuurover, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.[AMP ref: Job 13:15; Handelingen 4:19,20]” Daniël 3:16-18 HSV

Het gaat allemaal om wie we aanbidden. Dat wil zeggen wie we erkennen als de bron van ons bestaan of zijn. Leest u aub geheel Daniël 3.

Hier lezen we het verhaal over de drie Hebreeuwse jongens die gedreigd werden door de duivel om hem te aanbidden. Maar zij weigerden en kozen ervoor om God Almachtig te aanbidden en uiteindelijk bracht God ommekeer aan hun gevangenschap. Hij gebruikte deze Hebreeuwse jongens om Zijn goddelijke kracht om aan de heidense wereld en hun valse goden te demonstreren dat Hij de enige ware en levende God is.

Hier is de sleutel: in plaats van dat zij hun mond gebruikte om over hun problemen te praten, gebruikten zijn hun mond om God te prijzen en te aanbidden. En de God die woont in de lofprijzingen en aanbidding van Zijn mensen, manifesteert Zichzelf machtig wanneer zij ervoor kiezen om glorie te geven aan Zijn Naam.

Wanneer we onze problemen verhogen boven God zijn we indirect satan en zijn talrijke demonen aan het aanbidden. Daarom zei Koning David door openbaring:            

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, aleph, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.” Psalmen 34:2 HSV

Wellicht valt het u op dat de psalmist zei: “Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.”

Het is tijd dat we onze tong gebruiken en aanvangen met de Naam van Jezus Christus in alles te verhogen en God Almachtig toestaan om Zijn GLORIE te manifesteren in ons leven en omstandigheden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om mijn mond te gebruiken om U te lofprijzen en aanbidden met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.