Scroll Top

Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,” 2 Korinthiërs 3:5 NBG51

We moeten begrijpen dat onze wandel met God Almachtig niet door kracht noch geweld is maar door De Geest zegt De Heer.

De reden waarom vele niet echt De Here kunnen bedienen is omdat we nog steeds proberen problemen op te lossen met ons eigen kunnen.

Dus uiteindelijk aanbidden we onze problemen in plaats van dat we God Almachtig al de lofprijs en aanbidding geven. Terwijl we weten dat alleen God Almachtig onze omstandigheden kan oplossen.

en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.” 2 Kronieken 20:15 NBG51

Het is niet uw strijd. Sta toe dat God uw situatie verandert. Dit geeft ons alle redenen in deze wereld om God Almachtig te prijzen en te aanbidden voor wie Hij is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik prijs en aanbid U want de strijd is niet van mij maar van God in Jezus Christus machtige Naam. Amen